அறிவெனப்படுவது யாது?கல்வி அறிவு
கேள்வி அறிவு
அனுபவ அறிவு
தன்னறிவு
சொல்லறிவு
இயற்கை அறிவு
நுண்ணறிவு
ஆழ்மன அறிவு
பல்துறை அறிவு

என அறிவு பல வகைப்பட்டதாக ஒவ்வொரு துறைசார்ந்தும் பாகுபடுத்தப்படுகிறது.

புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி பெற்றதில்லை
வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலியில்லை!

என்றொரு திரைப்படப்பாடல் கூட வந்திருக்கிறது.


அன்பான தமிழ் உறவுகளே.....

அறிவெனப்படுவது யாது?
எத்தகைய அறிவு உங்களுக்கு உள்ளது?

வெற்றி பெற்ற மனிதர்களிடம் மிகுந்திருப்பது
அறிவா? உணர்வா?
  
நீங்கள் அறிவு சொல்வதைக் கேட்கிறீர்களா?
உணர்வு சொல்வதைக் கேட்கிறீர்களா?


என அறிவு குறித்த பகிர்வுக்கான களமாக இதனை உங்கள் பார்வைக்கு வைக்கிறேன்..

தொடர்புடைய இடுகை தங்கள் பார்வைக்காக