தமிழ்க் காலதர்தமிழின், தமிழரின் பண்பாட்டு வேர்களைத்தேடி வந்த தமிழ் உறவுகளே...

வணக்கம்..

தமிழ்க்காற்று என்னும் இவ்வலைப்பக்கம் தமிழ் மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு குறி்த்த கல்விப் புலம் சார்ந்த வலைப்பதிவர்களை அடையாளப்படுத்த விரும்புகிறது.

தமிழ்மணம், இன்லி, தமிழ்வெளி என எண்ணற்ற திரட்டிகள் இருந்தாலும்....

எந்தத் திரட்டிகளிலுமே கல்விப்புலம் சார்ந்த பதிவுகளுக்கோ, இலக்கியம் சார்ந்த பதிவுகளுக்கோ “.இலக்கியம்“ என்னும் பிரிவு கூடப் பாகுபடுத்தப்படவில்லை..

அதனால் நானறிந்த கல்விப்புலம் சார்ந்த, இலக்கியத்துறை சார்ந்து எழுதக்கூடிய பதிவர்களை இங்கு திரட்ட விரும்புகிறேன்...

நீங்கள்....

ஆசிரியர் பணி செய்துகொண்டே வலைப்பதிவு எழுதுபவரா?
விரிவுரையாளராக இருந்துகொண்டே வலைப்பதிவில் எழுதுபவரா?
கல்விப்பணியில் ஓய்வுபெற்ற பதிவரா?
இலக்கியம் சார்ந்து வலைப்பதிவில் எழுதுபவரா?
தமிழ் மொழியின், தமிழரின் பண்பாடுகள் குறித்து எழுதுபவரா?

ஆம் எனில் தங்கள் வலைப்பதிவு முகவரியையும் பதிவின் கருப்பொருளையும்  கருத்துரையில் தெரிவியுங்கள் உறவுகளே..

நான் இலக்கியக் காற்று வாங்கச் செல்லும் சில வலைப்பதிவுகளை இங்கே வரிசைப்படுத்தியுள்ளேன்..

நீங்கள் அறிந்த பதிவுகளைக் கூட அறிமுகம் செய்யலாமே...

(இந்த வலைப்பக்கத்தில் தினம் ஒரு இலக்கியம், வாழ்வியல் குறித்த சிந்தனைக்கான களத்தை உருவாக்க எண்ணியுள்ளேன்.  கலந்துகொள்ள அன்புடன் உங்களையும் அழைக்கிறேன்)